O nás

Manifest Meziprostoru

Všechny bytosti jsou už před narozením součástí určitého prostoru. Tento prostor ovšem není ohraničen pouze nebem a zemí, ale definuje ho spousta nepřirozených mantinelů. Ať už jde o státní hranice, příslušnost k rase, náboženství, ploty sociální rezervace, předsudky nebo osobní, tělesný a duševní dosah… Neuhasitelnou touhou jak lidí, tak i ostatních tvorů je tyto umělé hranice překračovat. Nejen ty viditelné, hmatatelné a „pozemské“, ale hlavně ty za nimiž je nebe a podzemí. Ti, kteří se touto cestou vydají, jsou často považováni za blázny, radikály a nepřizpůsobivé. Prostě za ty, kteří jsou na okraji společnosti. Za okrajem jednoho prostoru a před začátkem dalšího však vidíme náš meziprostor. 

Prostor pro vyprávění příběhů, společnou zkušenost, inspiraci a pochopení dosud nechápaného, občas děsivého, ale často krásného. 

Tento meziprostor se nedá zasadit do konkrétní geografické lokace. Vzniká všude tam, kde jedni přistupují k druhým s otevřeným srdcem a myslí. 

Tam, kde svoboda není jen prázdný pojem a kde náboženství, politikaření a masová kultura nenahrazují hledaní pravdy, sociální spravedlnost a umění.

Touha zorganizovat takový festival, nebo přesněji řečeno — uspořádat toto setkání, kvasila v srdcích několika lidí již delší dobu. Společně sdílíme fascinaci místy a událostmi jako jsou: FreakstockSLOT, Freakfest, Firefest a Tentwork. Jsme však každý jiný a na první pohled je více věcí, které nás dělí, než těch které nás spojují. To co nás pojí nejvíce jsou hluboká přátelství, láska k hudbě, touha učit se nové věci a potřeba sdílet s ostatními své pohledy na svět, víru a společnost. Proto chystáme koncerty, workshopy a diskuze. Neméně důležité je však poznávat i to co nás dělí. Chceme hledat cesty jak nesouhlasit a přesto se navzájem respektovat, učit se spolupracovat a posilovat vztahy mezi nimi a námi, mezi tebou a mnou.

Jak toho docílit nevíme. Ale rozhodli jsme se to zkusit v červenci v Meziříčku. Nejlepší způsob jak se zapojit je přijet. Nechme se společně překvapit a pohltit meziprostorem, který na Skalákově Mlýně vznikne.

Dobrovolné vstupné

Tato akce je od začátku dělána volným stylem D.I.Y. a proto odmítáme veškeré komerční sponzory.

Akce není zdarma a na všechny náklady (cesťáky pro kapely, materiál pro workshopy, propagace…) bychom se rádi složili se všemi účastníky na místě, formou dobrovolných příspěvků „do klobouku“.

Další a ještě lepší možností jak přispět, je zaslání peněz na náš transparentní účet. Tento způsob podpory nám umožní, už před akcí alespoň hrubý nástin rozpočtu, se kterým můžeme počítat.

Všechno podstatné proč toto setkání pořádáme je naštěstí zdarma. Společně strávený čas v Meziříčku a vše, co z něho vyplyne, nikdo z nás nechce a ani nemůže vyčíslit peněžně.