V současné době přednáší Doc. Mgr. Jiří Hoblík Th.D. na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působí v rámci Katedry politologie a filozofie a vyučuje religionistiku, etiku a filosofii náboženství.

V přednášce naváže na svůj text O nenásilí uprostřed násilí, ve kterém srovnává myšlenky klasického ruského spisovatele Tolstého a ne až tak úplně známého husitského myslitele Petra Chelčického. Stejně jako Tolstoj, tak i Petr Chelčický vychází z radikálního výkladu Nového zákona a na základě odmítnutí jakéhokoliv násilí, se zříkají státu, sociálních rozdílů a válek ve jménu čehokoliv.