Téma scény Prázdných trůnů na Meziprostoru 2017:

Smrt patriarchátu

Letošní scénu Prázdných trůnů jsme se rozhodli věnovat ničemu menšímu než boji s patriarchátem. Naší zbraní je solidarita. Naším nepřítelem je genderový útlak, který prostupuje celou společnost a nevyhnul se ani křesťanskému prostředí. Někdy se může zdát, že zrovna zde se projevuje ještě o něco víc. Násilí na ženách a LGBT lidech v církvi je pro nás závažné téma, o kterém potřebujeme otevřeně a beze strachu mluvit. Válku patriarchátu jsme vyhlásili i díky našim osobním zkušenostem a zkušenostem našich sester a bratrů, kteří se potýkají s umlčováním a nespravedlností uvnitř křesťanské komunity. I když se jedná o menšiny, téma pro nás rozhodně menšinové není.

Nepřístupnost žen ke kněžství existuje v řadě křesťanských církvích, stejně jako nedostupnost obřadů pro LGBT lidi. Nerozumíme tomu, proč někdo k obhajobě upírání práv dětí na rodiče a rodičů na děti používá jako zbraň křesťanské hodnoty. My naopak věříme, že křesťanství by mělo stát hlavně na lásce k bližnímu a ne na patologizování jeho sexuality. Nechápeme, jak mohou křesťané schvalovat a tiše trpět umlčovaní lidí na základě jejich odlišného zažívání genderu a sexuality, které se děje v církvi i v celé společnosti. Hledáme inspiraci a naději v Kristu a velmi nás bolí, když vidíme útoky na ženy, které zažily interrupci, od lidí, kteří se také zaštiťují Ježíšem. Ptáme se, jak by se on dnes zachoval, když před dvěma tisíciletími bral kameny z rukou mužů soudící ženu?

Křesťanství a feminismus není protimluv. Věříme, že Bůh nediskriminuje na základě pohlaví nebo sexuální orientace. V historii i dnes můžeme najít řadu křesťanek a křesťanů, kteří stejně jako my hledají a nachází v Kristu osvobozující a posilující sílu. Principy rovnosti a emancipace vidíme jasně v Kristově učení i praxi, ze které vycházíme. Ježíš neuznával nadvládu člověka nad druhým a odmítal násilí, jak by mohl schvalovat patriarchát projevující se v diskriminaci žen a vnucování heteronormativity?

Věříme v Boha, věříme v člověka. Víra bez konkrétních činů je pro nás vyprázdněná. Proto jsme se rozhodli věnovat náš prostor na Meziprostoru 2017 utlačovaným menšinám v církvi, ženám a LGBT lidem. Nechceme jim kázat, jak mají žít, chceme jim naslouchat. Rádi bychom dali prostor těm, kterým se ho běžně tolik nedostává, aby mluvili o tématech ze svého úhlu pohledu. Křesťanství chápeme jako cestu, ve které neseme společně s Kristem kříž, jenž se zhmotňuje teď a tady v osudech utlačovaných lidí. Církev by měla těmto lidem naslouchat a pomáhat, ne nad nimi moralizovat a soudit je.

Nemáme jednoduché řešení jak se zbavit genderového útlaku. Chtěli bychom formou diskuzí, přednášek a promítání toto téma otevřít. Ujasnit si v čem nás patriarchát omezuje, kde zažíváme násilí a křivdu. Přijďte za námi debatovat o tématu rovnosti žen a LGBT lidí v církvích. Chceme se společně zamýšlet jak budovat svět, ve kterém se budeme cítit všichni rovni a svobodní.

Ponížení budou povýšeni. Boží království na Zemi. Smrt patriarchátu.

Těšíme se na vás
Prázdné trůny

Nejbližší akce prázdných trůnů:

"Křesťanství je u nás vnímáno zejména skrze výklad a příběhy lidí, jejichž pozice je velmi pravicová a konzervativní. Ale my to vidíme jinak! Mocní mají monopol na Ježíšův příběh, ale on tady byl hlavně pro ty utlačované. Věříme v Ježíše a jsme anarchistkami a feministy. Existuje spojení mezi Ježíšovým učením a emancipačními hnutími tady a tehdy.
Jakub Kružík bude přednášet o anarchistické teologii a filozofii křesťanského anarchismu.
Martin Tománek vám udělá historický exkurz do dějin křesťanského anarchismu, kristovského povstalectví od starověku až po včerejšek.
Hana Kovářová bude mluvit o křesťanském feminismu, feministické teologii a ženách v křesťanství."

  • 4.-5. 3. 2016 / „Meziprostor party“ / Brno Bajkazyl

Info brzy!

 

Související odkazy: https://www.facebook.com/prazdnetruny