Veganská večeře pořádaná společně s lidmi z Kultury proti chátrání a Třech ocásků

Prázdné trůny o sobě říkají: "Jsme heretická zvěř mající své doupata v Brně a Praze. Našim cílem je propojovat spiritualitu s aktivismem. Ač se nás mnozí snaží zaškatulkovat jako křesťanské anarchisty, není to přesné. Jsme otevření lidem všech vyznání a zajímá nás prolínání víry a mezináboženský dialog. Odmítáme fanatismus a dogmatismus a snažíme se překlenout příkopy nenávisti, které jsou nyní vykopány mezi lidmi. Naši členové jsou lidé hlásící se ke křesťanství, pohanství, ezoterice nebo prostě jen k bohu bez přívlastků. Aktivisticky jsme zasaženi myšlenkami anarchismu, libertinského komunismu, feminismu a veganství."

 

 když jsme po Prázdných trůnech chtěli ilustrační fotku k propagaci, poslali nám tento obrázek

Fun facts

  • Při zakládající schůzce byli heterosexuálové v menšině.
  • První nápady něco takového založit byli na Meziprostoru a impuls konat se zrodil v reakci na Jumperovo působení v Hergotu.
  • Název máme ze songu od John Ball.
  • Nemáme za sebou křesťanství jako tradici, ale jsme lidé z řad radikální levice, kteří uvěřili.
  • Fungujeme na anarchistických principech.

 Prázdné trůny

Související odkazy