Svatý Neitus, Barbora Szotkowská

Autorský text - Barbora Szotkovská

Cyklus obrazů a grafik - Název výstavy: Meziprostor

První z obrazů k tomuto menšímu cyklu vznikl v srpnu loňského roku na malířském Sympóziu v Rožnavě na Slovensku, kde jsem se poprvé dozvěděla příběh Svatého Neita. To mne inspirovalo k mé další práci. Relikviář Sv. Neita se nachází v Rožnavské katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Kapli Sv. Neita. Při prohlídce této nádherné goticko-renesanční katedrály, jsem v temném šeru spatřila tohoto světce. Byl to pro mne velice silný zážitek, jelikož se celý život snažím vyrovnat se smrtí jako takovou. Smrt mučednická je však zcela něco jiného, velmi hlubokého pojetí života ve víře a odevzdání se Bohu. Středověký funerální ritus já osobně vnímám mnohem více očistně, jelikož smrt byla brána jako přiblížení se Bohu, a lidé se loučili s mrtvými tím, že je viděli umírat, což vedlo k rychlejšímu přijetí ztráty blízkého člověka. Dodnes si kladu otázky, kde se ocitneme po smrti, kam zmizeli lidé, které jsem milovala, a uvidím je ještě někdy? Kde končí lidské duše? V předpeklí, očistci, v nebi či jiném meziprostoru.

 

Svatý Neitus žil pravděpodobně ve 3. století a byl římským vojákem, který uvěřil v ježíše Krista. Byl umučen v Římě při pronásledování křesťanů Diokleciánem a pochovaný v katakombách. Papež Gregor XVI. daroval ostatky Sv. Neita Katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Rožnavě na žádost místního arcibiskupa Jána Scitovského roku 1836. Den Sv. Neita je 16. června.